Reiseledere

Våre temareiseledere er der for å gi dere kunnskap og yte service, og vi har mange av dem. En temareiseleder er med på alle våre turer.

Mange av våre reiseledere er også tilgjengelig for å ta et uforpliktende besøk på din skole.

Solveig Ellingsen

Helge Ljosland

Guri Sommerfelt

Einar Formo

Liv Marit Dalen Goldstein

Olav Nilssen

Marita Nygård

Sidsel Strømnes

Preben Dietrichson

Gyrid Eikeland Ziegler

Gabriel Ehrhardt

Anette Krogh

Kristin Pollestad

Wenche Borge

Christian Uhl

Stein Dulsrud

Ragnar Grønåsen

Herman Meier

Malgorzata (Gosia) Eriksen

Sissel Heian

Karin Næss

Bjarne Aaserød

Anne Lise Floor

Kjell-Erik Føreland

Liv Berit Haglund

Jorun Kittelsen

Anny Solveig Larsen

Ewa Slowikowska-Rogstad

Trine Strømme

Gerda Sviland

Hilde De Boom

Øystein Sangesland

Erling Sandford

Utviklet av: Folkebadet.no